<<< wstecz

„Akademia Przyszłości”

Od 1 września 2018 roku do 30 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Mońkach realizowany jest projekt „Akademia Przyszłości” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy i właściwych postaw, które stanowią fundament dla dalszego podnoszenia kwalifikacji, umiejętności jak również uzupełnienie kompetencji nauczycieli poprzez realizację kursów oraz doposażenie szkół (w nowoczesne  pomoce dydaktyczne, pomoce do  nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz narzędzia TIK). Beneficjentem jest Gmina Mońki, Partnerem – Ponadregionalne Konsorcjum Szkoleniowo-Egzaminacyjne Antoni Cichocki, a realizatorem Szkoła Podstawowa nr 2  im. Jana Kochanowskiego  w Mońkach. Wartość projektu to prawie 766,5 tys. zł, w tym dofinansowanie: 717,07 tys. zł. Projekt oferuje szeroki wachlarz zajęć niwelujących deficyty uczniów jak i rozwijających- łącznie 6786 godzin zajęć.


Zgodnie z harmonogramem, we wrześniu oraz w pierwszym tygodniu października przeprowadzono rekrutację. Prawie wszyscy uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych w ramach projektu, ostatecznie zakwalifikowano 226 dziewczynek i 204 chłopców – uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Mońkach.


Od 8 października realizowane są zajęcia: „Jak zostać milionerem?”, „Zajęcia informatyczne”, „Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach I-III”, „Zajęcia rozwijające z języka angielskiego w klasach IV-VIII”, „Zajęcia z języka rosyjskiego”, „Zajęcia z języka francuskiego”, „Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasach I-III”, „Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w klasach IV-VIII”, „Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach I-III”, „Zajęcia wyrównawcze z matematyki w klasach IV-VIII” oraz „Zajęcia wyrównawcze z przyrody”. Od stycznia wsparciem zostali objęci uczniowie ze specjalnymi potrzebami uczestnicząc w terapii pedagogicznej, socjoterapii oraz zajęciach logopedycznych. Od lutego do końca czerwca 2019 odbędą się szkolenia dla nauczycieli.


 „Akademia Przyszłości”  fot. 1
 „Akademia Przyszłości”  fot. 2
 „Akademia Przyszłości”  fot. 3
 „Akademia Przyszłości”  fot. 4
 „Akademia Przyszłości”  fot. 5
 „Akademia Przyszłości”  fot. 6
 „Akademia Przyszłości”  fot. 7
 „Akademia Przyszłości”  fot. 8
 „Akademia Przyszłości”  fot. 9

Opublikowano:2019-01-17 16:15:50