<<< wstecz

Kwalifikują przyszłych żołnierzy

W dniach 12-15 marca przeprowadzana jest na terenie Gminy Mońki kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja obejmuje przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 2000 roku, mężczyzn z roczników starszych, którzy do tej pory nie stanęli przed komisją oraz kobiety, które w tym roku kończą naukę w szkołach o specjalności medycznej. Do kwalifikacji mogą również stawić się ochotnicy, w tym kobiety, niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyły co najmniej osiemnasty rok życia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoby objęte tym obowiązkiem kończą dwadzieścia cztery lata.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:
1.    Sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej,
2.    Ustaleniu zdolności do czynnej służby wojskowej ww. osób,
3.    Wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
4.    Założeniem ewidencji wojskowej,
5.    Wydaniem wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej),
6.    Przeniesieniem do rezerwy,
7.    Rekrutacją do ochotniczych form służby wojskowej.Jej celem jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do czynnej służby wojskowej, założenie ewidencji wojskowej osobom podlegających temu obowiązkowi oraz osobom zgłaszających się w trybie ochotniczym.


doc
doc
doc
doc
doc
doc
doc

doc
Fotografia ze strony: www.monki.plPliki do pobrania:


Powyższa treść w wersji
pdf
doc
docx

Opublikowano:2019-03-15 10:05:38