<<< wstecz

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Monieckim


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294) Powiat Moniecki realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pełna i aktualna treść wiadomości:
http://www.monki.pl

Opublikowano:2019-05-24 23:57:53