<<< wstecz

Koniec projektu Erasmus+ w monieckim gimnazjum

Realizowany w latach 2017-2019 projekt Erasmus+ dobiegł końca. W marcu odbyła się wizyta szkoleniowa we Francji, a w dniach 28.05 - 01.06.2019 r. w Portugalii miało miejsce III Międzynarodowe Spotkanie Projektowe w którym uczestniczyli partnerzy 8 unijnych państw. Znaczną cześć czasu poświęcono na spotkania podsumowujące dwa lata pracy, zaprezentowano produkty finalne oraz podjęto wstępne kroki do napisania raportów końcowych.
Portugalscy gospodarze zorganizowali również, podobnie jak na wszystkich wcześniejszych wyjazdach (co wynikało z tematyki programu), wizyty połączone z warsztatami w lokalnych muzeach tj. Muzeum Kostiumów, Muzeum Portowe (dawna fabryka sardynki).
Wszystkie państwa przedstawiły najważniejszy, podstawowy efekt pracy projektowej, jakim jest Wirtualne Muzeum. Realizacja całego programu zbiegła się z wygaszaniem i likwidacją naszej szkoły i opracowane przez nas Wirtualne Muzeum „Historia Gimnazjum w Mońkach” pozostanie trwałym śladem po 20 latach funkcjonowania tej placówki.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia strony projektu www.erasmusmuseum.com oraz Wirtualnego Muzeum http://www.e-monki.pl/erasmus/


Realizatorzy Erasmus +Opublikowano:2019-06-11 23:16:45