<<< wstecz

INFROMACJA

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku informuje, iż w dniu
1 sierpnia 2019 roku o godzinie 17.00 na terenie całego województwa zostaną uruchomione syreny alarmowe dla upamiętnienia 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.
Włączenie syren będzie jednoczesnym testem sprawności urządzeń systemu wykrywania i alarmowania, wykorzystując w tym celu uregulowania zawarte w art. 10 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 poz. 96). Sygnały alarmowe przekazywane w tym dniu będą ćwiczebne.

Rodzaje alarmów i zasad postępowania po usłyszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów ostrzegawczych znajdziesz w poradniku: http://e-podlaski.eu/dokuments/10192/112192/play_0-3.swf


Opublikowano:2019-07-26 16:03:19