<<< wstecz

Zdrowie i Trzeźwość


21 czerwca 2008 roku na obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, odbyła się II Podlaska Spartakiada "Zdrowie i Trzeźwość – Mońki 2008".
Spartakiadę otworzył, powitał uczestników i zaproszonych gości, gospodarz imprezy, Burmistrz Moniek Pan Zbigniew Karwowski.
Pomimo mniejszej, niż zakładali organizatorzy, liczby uczestników, impreza w pełni spełniła ich oczekiwania. W atmosferze sportowej rywalizacji zawierano nowe znajomości i przyjaźnie. Osoby zainteresowane radziły się Pani psycholog, instruktora terapii uzależnień oraz wymieniali się doświadczeniami z "nowego życia".
Największą ilość medali i nagród rzeczowych zdobyli reprezentanci Choroszczy, Moniek i Grajewa. Spoza naszego województwa byli obecni reprezentanci województwa mazowieckiego (WYSZKóW) i lubelskiego (PUłAWY).
Bardzo dużą popularnością cieszył się Patron Honorowy Spartakiady Pan Marek Piotrowski, który wielokrotnie opowiadał historię swojej kariery, brutalnie przerwanej przez chorobę. Wzbudził podziw słuchaczy swoją postawą i wolą walki o godność człowieka.
Większość uczestników chciała mieć zdjęcie z mistrzem, mimo wyraźnych oznak zmęczenia nie odmówił
nikomu autografu i wspólnej fotografii.
Serdecznie dziękujemy uczestnikom i gościom przybyłym na Spartakiadę za udział oraz wsparcie tak szlachetnej imprezy.
Dziękujemy sponsorom - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku; Zarząd Regionu Podlasie NSZZ "Solidarność"; Towarzystwo Ubezpieczeniowe "Compensa"; Firmy geodezyjne "Topek" i "Geoznak".
Zapraszamy za rok... na III Podlaską Spartakiadę "Zdrowie i Trzeźwość - Mońki 2009"


II Podlaska Spartakiada Zdrowie i Trzeźwość – Mońki 2008
II Podlaska Spartakiada Zdrowie i Trzeźwość – Mońki 2008
II Podlaska Spartakiada Zdrowie i Trzeźwość – Mońki 2008
II Podlaska Spartakiada Zdrowie i Trzeźwość – Mońki 2008
II Podlaska Spartakiada Zdrowie i Trzeźwość – Mońki 2008
II Podlaska Spartakiada Zdrowie i Trzeźwość – Mońki 2008


Opublikowano:2008-06-23 08:18:52