<<< wstecz

Przedszkolaki w Bibliotece

Oddział da Dzieci i Młodzieży Biblioteki Publicznej w Mońkach zaprasza pięcioletnie dzieci do udziału w bezpłatnych zajęciach.
Udział dziecka w zajęciach - organizowanych w roku szkolnym 2008/2009 - należy zgłosić do końca sierpnia 2008 roku (ul. Białostocka 25, 19-100 Mońki; tel. 085 716 27 43; e-mail: biblioteka4dzieci@op.pl)
Zapisane dzieci zapraszamy w każdy wtorek o godzinie 11.00.
Pierwsze zajęcia w roku szkolnym 2008/2009 odbędą się 9 września)
Ze względu na warunki lokalowe Oddziału grupa dzieci uczestniczących w zajęciach nie może liczyć więcej niż 16 osób.
Celem zajęć jest:
• popularyzacja książki i biblioteki wśród najmłodszych dzieci,
• wczesna inicjacja literacka dziecka,
• uświadomienie dzieciom i rodzicom, że książka: uczy, bawi i wychowuje,
• wytworzenie pozytywnych motywacji do czytania książek,
• integracja dzieci,
• budzenie potrzeb estetycznych i poznawczych dzieci,
• kształtowanie wrażliwości estetycznej dzieci,
• nawiązanie kontaktów z rodzicami.
Program każdego spotkania przewiduje:
• prezentację tekstu literackiego (głośne czytanie lub opowiadanie),
• rozmowę kierowaną (sprawdzającą stopień zrozumienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możliwość wyrażenia swoich emocji),
• zajęcia plastyczne (wykonanie ilustracji lub innej pracy plastycznej tematycznie związanej z prezentowanym tekstem),
• gry i zabawy ruchowe.
Poza tym uczestnicy zajęć zapraszani będą do udziału w:
• spotkaniach z ciekawymi ludźmi; np.: poetami i pisarzami, policjantami, pracownikami poczty, pracownikami Biebrzańskiego Parku Narodowego,
• imprezach, np.: andrzejkowych, mikołajkowych, karnawałowych,
• w inscenizacjach teatralnych (jako widzowie).
Przewidujemy też organizację:
• zajęć otwartych dla rodziców (pod nazwą: "Motyle", "Podróż do Krainy Baśni"),
• spotkań rodziców z psychologiem lub pedagogiem.
Na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz kolorowe książeczki.
Oddział dla Dzieci i Młodzieży w Mońkach już od wielu lat, stosując różne formy pracy, zachęca dzieci w wieku przedszkolnym do obcowania z książką. To, że nie posiadły one jeszcze umiejętności czytania, nie ma tu żadnego znaczenia, bo przecież może im czytać ktoś inny, np.: rodzice, dziadkowie, rodzeństwo. Już od kilku lat w Oddziale gromadzone są książeczki dla dzieci najmłodszych. Został też wprowadzony zwyczaj zapisywania do biblioteki dzieci, które ukończyły trzy lata.
Barbara Kuprel


opis jaki się pojawi w razie braku obrazka


Opublikowano:2008-08-07 18:31:26