<<< wstecz

Święto Wsi


W 1. Turnieju Wsi Gminy Mońki wzięły udział drużyny ze wsi: Boguszewo, Ciesze, Hornostaje, Kropiwnica, Masie, Sikory, Sobieski i Krzeczkowo.
W 8 rozegranych konkurencjach (prezentacja wsi, konkurs wiedzy o rolnictwie, toczenie beli słomy, przeciąganie liny, slalom z jajkiem na łyżce, rzut ziemniakiem do gumowca, rzut oponą i "spacer farmera") najlepszy wynik uzyskała wieś Krzeczkowo, wyprzedzając Boguszewo, Sikory, Ciesze, Kropiwnicę, Hornostaje, Masie i Sobieski.
Wszystkie drużyny otrzymały dyplomy i Burmistrza Moniek i nagrody od sponsorów imprezy (monieckie firmy: Agro-Hurt, Budromat, Net-Com, Avans, Zakład Wulkanizacyjny Alicji i Kazimierza Bielskich, MSM oraz radnych Rady Powiatu w Mońkach: Alicję Halicką – Pochodowicz i Andrzeja Grygorczyka).
Krzeczkowo zdobyło dodatkowo prawo goszczenia u siebie przyszłorocznego, II Turnieju Wsi.
Trzy pierwsze zespoły otrzymały rówież puchary Burmistrza Moniek.
Nagrody wręczyli: burmistrz Zbigniew Karwowski, Stanisława Polak – kierownik Biura Powiatowego ARiMR, Bogusław Woroniecki – kierownik Placówki KRUS w Mońkach, Marek Marciszewski – kierownik monieckiego PZDR oraz (obecni na imprezie) sponsorzy nagród: Edward Woźniewski (AVANS), Alicja Halicka – Pochodowicz i Andrzej Grygorczyk.
W zorganizowanym przez Biuro Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mońkach Konkursie Wiedzy Rolniczej zwyciężyła reprezentacja wsi Sikory (puchar Dyrektora ARiMR i roczna prenumerata "Wiadomości Rolniczych"), przed Boguszewem i Masiami (pendrivy - ufundowane przez PZDR w Mońkach).
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadziła wśród rolników monieckiej gminy test dotyczący bezpiecznej pracy w rolnictwie – zwycięzcy otrzymali cenne nagrody – ufundowane przez moniecką placówkę KRUS.


Święto Wsi Kropiwnica 2008
Święto Wsi Kropiwnica 2008
Święto Wsi Kropiwnica 2008
Święto Wsi Kropiwnica 2008
Święto Wsi Kropiwnica 2008
Święto Wsi Kropiwnica 2008

Opublikowano:2008-09-22 18:12:43