<<< wstecz

Sesja Rady Miejskiej w Mońkach

19 marca, w sali widowiskowej Monieckiego Ośrodka Kultury odbyła XIX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach.
Po przyjęciu porządku obrad i protokołu z XVIII sesji Rady Miejskiej, radni wysłuchali informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
Najważniejszą rozpatrywaną sprawą był budżet Gminy Mońki na rok 2008 r. - radni uchwalili go jednogłośnie.
Następnie rada podjęła uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Mońki do Związku Komunalnego Biebrza, ustalenia podstaw wynagradzania pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach i wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Mońkach.
radni wysłuchali również sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mońkach oraz sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach.
Po pytaniach i wolnych wnioskach, przewodniczący Rady zamknął obrady XIX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.

XIX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XIX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XIX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XIX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach
XIX Sesja Rady Miejskiej w Mońkach


Opublikowano:2008-03-21 22:51:37