tło strony
<<< wstecz

INFORMACJA

Pobierz plik dotyczący:
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki [doc],
  • prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego miasta Mońki [pdf]
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki [doc]
  • prognozy oddziaływania na środowisko zmiany miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego gminy Mońki [pdf]

Opublikowano:17:08:57 13.11.2012 r.