<<< wstecz

Powiatowe eliminacje „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”

Działania z zakresu Profilaktyki HIV/AIDS w powiecie monieckim prowadzone są głównie przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Mońkach. W tym zakresie realizowane są różnego rodzaju przedsięwzięcia: kampanie kierowane do konkretnych grup odbiorców, akcje informacyjno - edukacyjne upamiętniające ważne daty i wydarzenia związane z HIV/AIDS kierowane do ogółu społeczeństwa. Profilaktyka HIV/AIDS w naszym powiecie realizowana jest również poprzez edukację dzieci i młodzieży. W związku z tym, iż profilaktyka HIV/AIDS jest tematyką trudną i jeszcze kontrowersyjną wśród naszego społeczeństwa, wiedza na temat HIV czy AIDS przekazywana jest dzieciom i młodzieży w sposób przystępny i odpowiedni do ich wieku, a także za zgodą rodziców. Jedną z form przekazywania takiej wiedzy jest olimpiada wiedzy o HIV/AIDS, w tym roku skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych.

Powiatowe eliminacje „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS”, których organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Mońkach odbyły się 16 kwietnia 2013r. o godzinie 11.00 w Monieckim Ośrodku Kultury ul. Białostocka 25. Test składający się z 21 pytań rozwiązywało 25 osób, będących laureatami etapu szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jasionówce, Gimnazjum we Trzciannem, Gimnazjum w Mońkach, Zespole Szkół w Jaświłach oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie.

Komisja konkursowa w składzie:
Pani Barbara Maciorowska – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Mońkach
Pan Maciej Andraka – przedstawiciel Monieckiego Ośrodka Kultury
Pani Agnieszka Wędołowska- przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Mońkach – organizator powiatowych eliminacji

wyłoniła 3 laureatki, które będą reprezentować powiat moniecki 16 maja 2013r. na etapie wojewódzkim Olimpiady w Białymstoku oraz 3 prace wyróżniła. Laureatami powiatowych eliminacji „Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS” zostały:

I miejsce - Dominika Patrycja Dobiecka – Zespół Szkół w Jaświłach
II miejsce - Karolina Rudzińska – Zespół Szkół w Jaświłach
III miejsce – Karolina Bierć – Zespół Szkół w Jaświłach

Wyróżniono prace: Aleksandry Jankowskiej – Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Knyszynie; Urszula Roszkowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Jasionówce; Kamil Wiśniewski – Zespół Szkół w Jaświłach.

Opiekunom młodzieży składamy podziękowania za pomoc w przygotowaniach do olimpiady i życzymy owocnej pracy z następnymi rocznikami w tej trudnej materii jaką jest profilaktyka HIV/AIDS.


Fundatorami nagród etapu powiatowego byli: Urząd Miejski w Mońkach, Starostwo Powiatowe w Mońkach, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Podlaski Urząd Wojewódzki, którym składamy serdeczne podziękowania. Za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu powiatowego etapu olimpiady dziękujemy również Dyrekcji oraz Pracownikom Monieckiego Ośrodka Kultury.


Agnieszka Wędołowska
starszy asystent ds. Promocji Zdrowia
Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Mońkach


Opublikowano:2013-04-17 16:24:23