<<< wstecz

Konkurs fotograficzny pn. „Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie – edycja II”

Starostwo Powiatowe w Mońkach serdecznie zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym pn. „Biebrza i Powiat Moniecki w obiektywie – edycja II”. Celem konkursu jest ukazanie Powiatu Monieckiego jego walorów przyrodniczych, atrakcji turystycznych, zabytków, a także dziedzictwa kulturowego wsi . Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do wszystkich niezależnie od wieku i miejsca zamieszkania, z zastrzeżeniem, że w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenia woli składają ich prawni opiekunowie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do organizatora od 1 do 5 zdjęć cyfrowych własnego autorstwa. Zdjęcia należy dostarczyć do dnia 31.08.2013 r. wraz z formularzem zgłoszeniowym w jeden z następujących sposobów:

- pocztą elektroniczną na adres: promocjapowiatu@monki.pl;

- przesyłką pocztową lub osobiście na nośniku cyfrowym na adres: Starostwo Powiatowe w Mońkach, Aleja Niepodległości 3 , 19 – 100 Mońki.

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc, które wręczone zostaną w dniu 08.09.2013 r. podczas „XIX Święta Ziemniaka w Mońkach – Jarmark Kresowy”.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu, Starostwo Powiatowe w Mońkach, tel. 85 716 03 08.

  1. Regulamin konkursu pdf
  2. Formularz zgłoszeniowy pdfOpublikowano:2013-08-01 21:11:28