<<< wstecz

Remont na drodze Magnusze - Czekołdy

Gmina Mońki przeprowadza remont polegający na wykonaniu murków oporowych (zbrojonych) w drodze Magnusze – Czekołdy oraz dowiezieniu pospółki na poszerzenie drogi przy przepuście ok. 60 m2. Prace wykonuje firma Roboty Ziemne i Drogowe „DROGOMISTRZ” Józef Roszkowski. Koszt remontu wyniesie 16.728,00 zł brutto. Przewidywana realizacja zadania - do 30.09.2013 r.

Opublikowano:2013-09-03 17:54:39