tło strony

Dane teleadresowe Urzędu

Sekretariat

tel./fax 85 716-25-87, pok. 114
e-mail: sekretariat@um-monki.pl

Burmistrz Moniek

tel. 85 716-25-87
e-mail: sekretariat@um-monki.pl

Zastępca Burmistrza Moniek

tel. 85 716-25-87
e-mail: a.zdanowicz@um-monki.pl

Sekretarz Gminy

tel 85 716-25-87, wewn. 202, pok. 202
e-mail: m.jablonski@um-monki.pl

Skarbnik Gminy

tel. 85 716-26-07
tel. 85 716-25-87 wewn. 216, pok. 216

Referat Spraw Obywatelskich

- Urząd Stanu Cywilnego - tel. 85 716-24-16, pok. nr 1
e-mail: usc@um-monki.pl
- ewidencja ludności -
tel. 85 716-26-25, pok. nr 1a
e-mail: ewidencja@um-monki.pl

Referat Organizacyjny

- Kadry

e-mail: kadry@um-monki.pl
- Biuro Rady Miejskiej, Oświata - tel. 85 716-26-25 wewn. 113,
- ewidencja działalnosci gospodarczej - tel. 85 716-25-87 wewn. 112, pok. nr 112
- sprawy wojskowe, OSP - tel. 85 716-25-87, wewn. 115, pok. nr 115.
- informatyk - tel. 85 716-25-87, wewn. 115, pok. nr 115.

Referat Gospodarki i Inwestycji

- inwestycje, ochrona środowiska
tel. 85 716-26-10
tel. 85 716-25-87 wewn.101, pok. nr 101
e-mail: inwestycje@um-monki.pl
- drogi
tel. 85 716-25-87 wewn. 102, pok. nr 102
- planowanie przestrzenne
tel. 85 716-25-87 wewn. 112, pok. nr 112

Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego

- kasa
tel. 85 716-25-87 wewn. 211, pok. nr 211
- księgowość
tel. 85 716-26-51
tel. 85 716-25-87 wewn. 212, pok. nr 212
- podatki
tel. 85 716-25-18
tel. 85 716-25-87 wewn. 214, pok. nr 214

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

tel. 85 716-27-56
tel. 85 716-25-87 wewn. 215 lub 217, pok. nr 215, 217.
e-mail: referat.gnr@um-monki.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Gospodarowania Odpadami,

ul. Kolejowa 21

-gospodarowanie odpadami komunalnymi
-gospodarka komunalna
tel. 85 716-46-20
tel. 85 716-25-87 wewn.300, 301, 303 p. nr 3, 4, 5
e-mail: referat.gkgo@um-monki.pl