Gospodarka Odpadami Komunalnymi | Rejestr działalności regulowanej | Wnioski |
Uchwały | Ochrona zwierząt | Harmonogram odbioru odpadów| druki deklaracji | ARCHIWUM

Gospodarka Odpadami Komunalnymi


1. INFORMACJA DOTYCZĄCA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY NA TERENIE GMINY MOŃKIdocpdf

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PSZOKdocdocx

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGOdocdocx

4. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOŃKIdocdocx

5. POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH UZYSKANE PRZEZ GMINĘ MOŃKIdocdocx


O nas
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych

doc
doc
ASF

ZMIANY W SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW OD DNIA 1 LIPCA 2016 ROKU

więcej
avatar

Informacja dotycząca przeterminowanych leków

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOŃKI więcej

Jak segregować odpady?

docdoc
Pliki do pobrania:
 1. docPODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE.pptx
 2. doc Rewolucja śmieciowa.docx
 3. doc SCHEMAT - NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.docx
 4. docZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.pptx

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania:
 1. doc informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej
 2. doc Oświadczenie
 3. doc wniosek o wpis do rejestru
 4. doc wniosek o zmiane wpisu
 5. doc REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI Z TERENU

WnioskiOchrona zwierzątZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i rannych zwłaszcza podczas zdarzeń drogowych, losowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji z ternu miasta i gminy Mońki realizowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2018” realizuje: realizuje
Gabinet Weterynaryjny „EMWET"
Monika Chojnowska
ul. Białostocka 4/6, 19-100 Mońki


grafika
Odławianie, umieszczanie i przetrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu Gminy Mońki, zlecone wyłącznie przez Urząd Miejski w Mońkach oraz Komendę Powiatową Policji w Mońkach realizuje:
Schronisko GREEN-HOUSE
Mateusz Oblacewicz
Krzeczkowo 63
19-100 Mońki

doc
doc Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
doc SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE!!!


UCHWAŁA NR XVII/125/16 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2016
doc więcej ...

UCHWAŁYNowe druki deklaracji obowiązujące od 14 lipca 2015r.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych NZ docdocx
 2. Załącznik Nr 1 do deklaracji NZ doc
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych NN doc docx
 4. Załącznik Nr 2 do deklaracji NNdocdoc
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanych NM docdocx
 6. Załącznik Nr 3 do deklaracji NMdocdoc
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych NRW docdocx
 8. Załącznik Nr 4 do deklaracji NRWdocdoc

Gospodarka Odpadami Komunalnymi | Rejestr działalności regulowanej | Wnioski |
Uchwały | Ochrona zwierząt | Harmonogram odbioru odpadów| druki deklaracji | ARCHIWUM