Gospodarka Odpadami Komunalnymi | Rejestr działalności regulowanej | Wnioski |
Uchwały | Ochrona zwierząt | Harmonogram odbioru odpadów| druki deklaracji | ARCHIWUM

Akcja wywozu odpadów wielkogabarytowych

więcej

AKCJA LIŚĆ

więcej

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

POSPRZĄTALI GAJ!!!

avatar W dniu 30 sierpnia 2018r. na terenie lasu miejskiego potocznie nazywanego „Gajem” odbyło się WIELKIE SPRZĄTANIE.

więcej

 

 

 

 


1. INFORMACJA DOTYCZĄCA FIRMY ODBIERAJĄCEJ ODPADY NA TERENIE GMINY MOŃKIdocdocx

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE PSZOKdocdocx

3. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO i ELEKTRONICZNEGOdocdocx

4. MIEJSCE ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY MOŃKIdocdocx

5. POZIOMY RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA ODPADÓW KOMUNALNYCH UZYSKANE PRZEZ GMINĘ MOŃKIdocdocx


O nas
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych

doc
doc
ASF

ZMIANY W SPOSOBIE ODBIORU ODPADÓW OD DNIA 1 LIPCA 2016 ROKU

więcej
avatar

Informacja dotycząca przeterminowanych leków

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOŃKI więcej

Jak segregować odpady?

docdoc
Pliki do pobrania:
 1. docPODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZASAD FUNKCJONOWANIA ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE.pptx
 2. doc Rewolucja śmieciowa.docx
 3. doc SCHEMAT - NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI.docx
 4. docZASADY SEGREGACJI ODPADÓW.pptx

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Pliki do pobrania:
 1. doc informacje o wpisie do rejestru działalności regulowanej
 2. doc Oświadczenie
 3. doc wniosek o wpis do rejestru
 4. doc wniosek o zmiane wpisu
 5. doc REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE OD POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI Z TERENU

WnioskiOchrona zwierzątZapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych i rannych zwłaszcza podczas zdarzeń drogowych, losowych oraz odebranych w wyniku działań uprawnionych służb i instytucji z ternu miasta i gminy Mońki realizowane w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2018” realizuje: realizuje
Gabinet Weterynaryjny „EMWET"
Monika Chojnowska
ul. Białostocka 4/6, 19-100 Mońki


grafika
Odławianie, umieszczanie i przetrzymywanie bezdomnych i pozostawionych bez opieki psów z terenu Gminy Mońki, zlecone wyłącznie przez Urząd Miejski w Mońkach oraz Komendę Powiatową Policji w Mońkach realizuje:
Schronisko GREEN-HOUSE
Mateusz Oblacewicz
Krzeczkowo 63
19-100 Mońki

doc
doc Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
doc SPRZĄTNIJ PO SWOIM PSIE!!!


UCHWAŁA NR XVII/125/16 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2016
doc więcej ...

UCHWAŁYNowe druki deklaracji obowiązujące od 14 lipca 2015r.

 1. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych NZ docdocx
 2. Załącznik Nr 1 do deklaracji NZ doc
 3. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych NN doc docx
 4. Załącznik Nr 2 do deklaracji NNdocdoc
 5. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości mieszanych NM docdocx
 6. Załącznik Nr 3 do deklaracji NMdocdoc
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych NRW docdocx
 8. Załącznik Nr 4 do deklaracji NRWdocdoc

Gospodarka Odpadami Komunalnymi | Rejestr działalności regulowanej | Wnioski |
Uchwały | Ochrona zwierząt | Harmonogram odbioru odpadów| druki deklaracji | ARCHIWUM