ARCHIWUM

doc
avatar avatar avatar
avatar
doc

Dokumenty do pobrania:


– powyższa treść w wersji pdf
– ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI 2016  odt     pdf

avatar
avatar


doc
doc
Powyższa treść w wersji: pdf

Informacja dotycząca przetargu na odbiór odpadów

przetarg
doc
Powrót |
avatar
doc
avatar avatar

Pobierz druk blankietu zgłoszenia w formacie pdf

avatar avatar

Pobierz druk blankietu zgłoszenia w formacie pdf

avatar

SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU !!!

SELEKTYWNA ZBIÓRKA POPIOŁU !!! Burmistrz Moniek informuje, iż od 1 września 2015 r. do 30 kwietnia 2016 r. w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie wielolokalowej będzie prowadzony odbiór popiołu z palenisk domowych.

Popiół z palenisk domowych musi być gromadzony w sposób selektywny, przez co należy rozumieć, że nie może być wrzucany do pojemnika na odpady zmieszane. Umieszczenie popiołu w pojemnikach na odpady zmieszane będzie skutkowało nieodebraniem odpadów, a także koniecznością zmiany deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ponoszenia wyższych opłat według stawek dla odpadów niesegregowanych.

POPIÓŁ ODBIERANY BĘDZIE WYŁĄCZNIE W WORKACH BEZBARWNYCH Z NAPISEM „POPIÓŁ" O POJEMNOŚCI 60L

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach będzie odbierać worki z popiołem zgodnie z terminem odbioru odpadów segregowanych. Istnieje również możliwość wywozu popiołu poza harmonogramem przez właściciela nieruchomości i dostarczenia go do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszczącego się przy ul. Kolejowej 21, 19- 100 Mońki (baza ZGKiM Mońki). Worki na popiół można zakupić w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach ul. Kolejowa 21, 19-100 Mońki.

Burmistrz Moniek

Uchwała NR IV/32/15 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 marca 2015r. w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2015
doc więcej ...

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MOŃKI

avatar
avatar
Pytanie – faktura za odbiór odpadów.

Gmina Mońki przejęła obowiązek odbierania odpadów komunalnych od nieruchomości niezamieszkałych. W związku z powyższym właściciele tych nieruchomości upominają się o faktury za „odbiór odpadów komunalnych”. Czy gmina może lub ma obowiązek wystawiania faktur dla przedsiębiorców będących właścicielami nieruchomości niezamieszkałych? Jeśli opłata za gospodarowanie odpadami jest „opłatą” na zasadach podatku, a nie usługą za wywóz i skoro cała gospodarka odpadami jest zadaniem własnym gminy? Jeśli nie, to jak przedsiębiorca ma się rozliczać bez faktury z odpadów? Co w przypadku, gdy na nieruchomości mieszanej, której właścicielem jest Pan X jest również pomieszczenie wynajmowane na zakład fryzjerski, którego właścicielka żąda faktury, gdyż opłatę za śmieci chce wliczyć w koszty działalności?


Odpowiedź eksperta taxpress – dr hab. Mariusza Popławskiego
Witam,

odnosząc się do powyżej wskazanego pytania należy wskazać, że według mnie opłata śmieciowa jest opłatą publiczną na takiej samej zasadzie jak np. opłata skarbowa, czy też miejscowa. Gmina nie może wystawiać faktury na tę opłatę, gdyż jest to czynność z VAT wyłączona. Nie ma natomiast problemu, żeby przedsiębiorca w koszty działalności wrzucił opłatę, której wysokość wynika z deklaracji, a dowodem jej poniesienia jest dowód wpłaty na rzecz gminy. Nie widzę więc problemu z udokumentowaniem poniesionej opłaty.

Pozdrawiam
Mariusz Popławski
.

doc

DRUKI DEKLARACJI

 1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY docdoc
 2. ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY docdoc
 3. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY docdoc
 4. ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE docdoc
 5. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE docdoc
 6. ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE docdoc
Pliki do pobrania:
 1. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
  docdoc doc pdf
 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA SKŁADANIA DEKLARACJI PRZEZ Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych I MIESZANYCH
  docdoc  doc pdf
 3. Załacznik numer 1
  Wykaz osób zamieszkujących daną nieruchomość na terenie Gminy Mońki
  docdoc  doc pdf
 4. Załacznik numer 2
  Wykaz podmiotów wytwarzających odpady na nieruchomości niezamieszkałej na terenie Gminy Mońki
  docdoc doc pdf
 5. Załacznik numer 3
  Wykaz imienny współwłaścicieli nieruchomości oraz miejsce zamieszkania
  docdoc  doc pdf
 6. Załacznik numer 4
  OŚWIADCZENIE o posiadaniu kompostownika
  docdoc  doc pdf
 7. Załacznik numer 5
  do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  docdoc  doc pdf
 8. Załacznik numer 6
  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  docdoc  doc pdf
 9. Załacznik numer 7
  ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI, KTÓRA W CZĘŚCI STANOWI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A W CZĘŚCI NIERUCHOMOŚĆ, NA KTÓREJ NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
  docdoc  doc pdf
UCHWAŁA NR XLII/335/14 RADY MIEJSKIEJ W MOŃKACH
z dnia 16 kwietnia 2014r.
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mońki na rok 2014
doc więcej ...

Powrót |