środowś

Druki do pobrania

Referat Finansowy i Rozwoju Gospodarczego

pdf wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej [Aktualizacja 12.08.2013r.]
doc DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY
doc DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
doc DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
doc D-1/A – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH I OBIEKTACH BUDOWLANYCH (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI: DN-1)
doc D-1/B – WYKAZ WSPÓŁWŁAŚCICIELI, WSPÓŁUŻYTKOWNIKÓW, WSPÓŁPOSIADACZY (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNY, LEŚNY)
doc D-1/C – DANE O NIERUCHOMOŚCIACH (ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK: ROLNY (DR-1), LEŚNY (DL-1))
doc IN-1/A – INFORMACJA O WSPÓŁWŁAŚCICIELACH, WSPÓŁUŻYTKOWNIKACH, WSPÓŁPOSIADACZACH
doc INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO
doc PODANIE O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA
pdf Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Uaktualniono 29.01.2016r.


Referat Gospodarki Gruntami i Rolnictwa

pdf wniosek o przekształcenie prawa użytkowania
pdf wniosek o zamianę-przydział mieszkania komunalnego
pdf wniosek o nadanie numeru porządkowego

Uaktualniono 29.01.2018r.

Referat Gospodarki i Inwestycji

docZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA
doc Oświadczenie o wycięciu i odsadzeniu drzew [Aktualizacja 07.07.2014r.]
pdf informacja o wyrobach zawierających azbest
pdf wniosek o wydanie wypisu i wyrysu[Aktualizacja 09.08.2016r.]
pdf wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki[Aktualizacja 09.08.2016r.]
pdf wniosek o zajęcie pasa drogowego
pdf o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów [Aktualizacja 27.09.2017r.]
jpg wniosek o wydanie decyzji środowiskowej [Aktualizacja 25.04.2017r.]

Referat Spraw Obywatelskich


pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY
pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ
pdf INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH
pdf OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA
pdf OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ
pdf wniosek do USC o wydanie odpisu[Aktualizacja 24.02.2014r.]
pdf wniosek o wydanie dowodu osobistego[Aktualizacja 31.01.2018r.]
pdf wniosek o wymeldowanie

Referat Organizacyjny

doc Ankieta do jednostek organizacyjnych Gminy Mońki
pdf wniosek o udostępnienie dokumentacji przechowywanej w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Mońkach
pdf wniosek o odpis z rejestru instytucji kultury
pdf wniosek o przyznanie dofinansowanie zakupu podręczników/materiałów edukacyjnych
pdf wniosek o przyznanie stypendium szkolnego/zasiłkiu szkolnego
pdf wniosek o udostępnienie informacji publicznej
pdf wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników
pdf wniosek o potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gosp.
pdf wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
pdf wniosek o wydanie zezwolenia jednarazowego na sprzedaż napojów alkoholowych
pdf wniosek o wydanie duplikatu
pdf wniosek EDG-1
pdf wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonanej opłacie za korzystanie z zezwolenia
pdf wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji innych obiektów
pdf oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
pdf wniosek o przyznanie wyróżnienia/nagrody za osiągnięcia sportowe
pdf wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Moniek

Do prawidłowego otworzenia plików potrzebny jest Adobe Reader możesz go pobrać z tej strony.

Aktualizacja: 19:22 09.01.2017r.