Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załączniki do SIWZ [plik docx]
 4. Projekt budowlany - etap I. [plik pdf]
 5. Projekt wykonawczy - etap I [plik pdf]
 6. Przedmiar robót - etap I [plik pdf]
 7. Specyfikacja techniczna - etap I [plik pdf]
 8. Projekt budowlany - etap II [plik pdf]
 9. Projekt wykonawczy - etap II [plik pdf]
 10. Przedmiar robót - etap II [plik pdf]
 11. Specyfikacja techniczna - etap II [plik pdf]
 12. cała dokumentacja [plik zip]
 13. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w wersji pdf [plik pdf]