Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15 strona 16

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (1)
 3. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (2)
 4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 5. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załączniki do siwz [plik docx]
 4. STWiOR [plik pdf]
 5. Opis przedmiotu zamówinia [plik pdf]
 6. Przedmiar [plik pdf]
 7. ANEKS oświetlenia ulicznego [plik pdf]
 8. Audyt energetyczny oświetlenia ulicznego [plik pdf]
 9. Załącznik 9_poprawiony do Aneksu [plik pdf]
 10. Powyższa dokumentacja spakowana w [plik zip]
 11. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (1) w wersji pdf [plik pdf]
 12. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (2) w wersji pdf [plik pdf]
 13. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w wersji pdf [plik pdf]
 14. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w wersji pdf [plik pdf]