Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15 strona 16 strona 17 strona 18 strona 19 strona 20

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 2
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załączniki do siwz [plik docx]
 4. Przedmiar skwery i plac zabaw [plik pdf]
 5. Plac zabaw - dokumentacja spakowana w [plik zip]
 6. Skwer PKP - dokumentacja spakowana w [plik zip]
 7. Skwer przy rozjeździe - dokumentacja spakowana w [plik zip]
 8. Projekt monitoringu - dokumentacja spakowana w [plik zip]
 9. projekt oświetlenie - dokumentacja spakowana w [plik zip]
 10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w wersji pdf [plik pdf]
 11. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY W CZĘŚCI 2
  UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 1 [plik pdf]