Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. Odpowiedzi na pytania wykonawcy
 3. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 4. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załącznik do SIWZ [plik docx]
 4. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE [plik pdf]
 5. PRZEDMIAR [plik pdf]
 6. Projekt wykonawczy [plik zip]
 7. Operat wodny [plik zip]
 8. Odpowiedzi na pytania wykonawcy w wersji pdf [plik pdf]
 9. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT [plik pdf]
 10. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [plik pdf]