Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15 strona 16 strona 17

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (1)
 3. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (2)
 4. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (3)
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 6. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załącznik do SIWZ [plik docx]
 4. Dokumentacja projektowa [plik zip]
 5. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (1) w wersji pdf [plik pdf]
 6. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (2) w wersji pdf [plik pdf]
 7. Odpowiedzi na pytania wykonawcy (3) w wersji pdf [plik pdf]
 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT [plik pdf]
 9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY [plik pdf]