Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15 strona 16

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 3. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załączniki do siwz [plik docx]
 4. Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznej na potrzeby systemu monitoringu wizyjnego [plik pdf]
 5. Projekt Wykonawczy instalacji elektrycznej na potrzeby oświetlenia terenu skweru, placu zabaw i terenu wokół amfiteatru [plik pdf]
 6. PRZEDMIAR Instalacje elektryczne na potrzeby oświetlenia skweru przy dworcu PKP, placu zabaw przy Alei Niepodległości oraz amfiteatru miejskiego na dzialce nr 192/1 w Mońkach [plik pdf]
 7. PRZEDMIAR ROBÓT Instalacje elektryczne na potrzeby monitoringu wizyjnego w Mońkach ul. Dworcowa, Al. Niepodległości, ul. Zielona [plik pdf]
 8. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w wersji pdf [plik pdf]
 9. ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY w wersji pdf [plik pdf]