Strona z listą przetargów | Pokaż dokumenty związane z przetargiem
strona 1 strona 2 strona 3 strona 4 strona 5 strona 6 strona 7 strona 8 strona 9 strona 10 strona 11 strona 12 strona 13 strona 14 strona 15

Lista dokumentów związanych z ogłoszeniem:

 1. Ogłoszenie (ten dokument)
 2. Odpowiedzi na pytania wykonawcy
 3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 4. Modyfikacja SIWZ
 5. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 6. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Załączniki

 1. Ogłoszenie w wersji pdf [plik pdf]
 2. SIWZ [plik pdf]
 3. Załącznik do SIWZ [plik docx]
 4. Projekt bud – wyk [plik zip]
 5. Projekt instalacji elektr. [plik zip]
 6. Projekt. syst. monitoringu [plik zip]
 7. Odpowiedzi na pytania wykonawcy w wersji pdf [plik pdf]
 8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w wersji pdf [plik pdf]
 9. Modyfikacja SIWZ w wersji pdf [plik pdf]
 10. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w wersji pdf [plik pdf]
 11. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA w wersji pdf [plik pdf]