Urząd Miejski w Mońkach

Informacja – AZBEST

Data publikacji: 17 września, 2020

Informuję, iż zadanie pn. „Usuwanie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Mońki” w roku
2020 nie zostanie zrealizowane ze względu na brak
ofert ze strony wykonawców.
Zapytanie ofertowe było powtarzane dwukrotnie.