Urząd Miejski w Mońkach

Informacja Burmistrza Moniek

Data publikacji: Wrzesień 20, 2019

I N F O R M A C J A

            Burmistrz Moniek, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997  r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zmianami) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mońkach przy ul. Słowackiego 5a, w dniu 17 września 2019 r. zostały wywieszone na okres 21 dni do publicznej wiadomości, wykazy nieruchomości, położonych w Mońkach, przeznaczonych do oddania w najem oraz w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej :

– działka nr 1412/5, położona w Mońkach

– część działki nr 287/1, położonej w Mońkach wraz z budynkiem garażowym.

Mońki, 2019 – 09 – 17

                                                                                            Burmistrz Moniek

                                                                                     mgr Zbigniew Karwowski