Urząd Miejski w Mońkach

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach

Data publikacji: 3 listopada, 2020

…projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021