Urząd Miejski w Mońkach

Inwestycje planowane na 2021 rok

Data publikacji: 30 września, 2020

Ponad 11 milionów złotych i prawie 5500 m nowych dróg! To plany gminy Mońki na przyszły rok jeśli chodzi o inwestycje drogowe. Wnioski zostały już złożone.

Łącznie złożono osiem wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych na przyszły rok. Wnioski trafiły do Funduszu Dróg Samorządowych.

Dofinansowanie z FDS dla zadań powiatowych i gminnych jest uzależnione od dochodów jednostek samorządu terytorialnego: im niższy dochód własny jst, tym większa wartość dofinansowania, przy czym maksymalne dofinansowanie może wynieść do 80% kosztów realizacji zadania.

Gmina wnioskuje między innymi o:

  • przebudowę drogi gminnej Nr 104034B od skrzyżowania we wsi Potoczyzna do skrzyżowania we wsi Koleśniki (1 492 m)
  • przebudowę drogi gminnej nr 104043B w miejscowości Ołdaki (847 m)
  • przebudowę drogi gminnej nr 104050B w miejscowości Lewonie odc. I (572,30 m)
  • przebudowę drogi gminnej Nr 128529B we wsi Kulesze (422,30 m)
  • przebudowę drogi gminnej Nr 104036B od skrzyżowania we wsi Ciesze do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego w Mońkach (261,59)
  • przebudowę ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Bolesława Prusa, Stanisława Staszica, Księdza Jana Twardowskiego wraz z infrastrukturą techniczną (473 m)
  • przebudowę ulic gminnych na osiedlu Reja w Mońkach: Andrzeja Frycza – Modrzewskiego, Hugo Kołłątaja, Stanisława Konarskiego wraz z infrastrukturą techniczną (478 m)
  • przebudowę drogi gminnej Nr 104040B we wsi Osada Hornostaje (877,66 m)

Projekty, które zostaną objęte ewentualnym dofinansowaniem, zostaną zrealizowane jeszcze w przyszłym roku. Zakładany termin realizacji to październik 2021.

Zdjęcie poglądowe