Urząd Miejski w Mońkach

Kolejna nowa inwestycja w Mońkach – targowica w …

Data publikacji: 24 lipca, 2020

Z inicjatywy Radnych Rady Miejskiej oraz  Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego powstanie kolejna inwestycja w Mońkach. Projekt pod nazwą: „Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Kolejowej w Mońkach” znalazł się na liście operacji objętych dofinansowaniem z programu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”. Środki pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 22 lipca 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego, została podpisana umowa przez Wicemarszałka Województwa Podlaskiego Stanisława Derehajło –  reprezentującego Zarząd Województwa Podlaskiego i Burmistrza Moniek Zbigniewa Karwowskiego na dofinansowanie w/w projektu w kwocie 954 450,00 zł.

Celem głównym przebudowy miejsca targowego jest zbliżenie producentów i bezpośrednich klientów zainteresowanych podlaskim produktem lokalnym. W Mońkach są to zarówno rolnicy sprzedający owoce, warzywa, sadzonki, m.in. kwiatów i drzew owocowych, ale też np. niewielkie serowarnie. Dzięki kilkuletnim pracom koncepcyjnym Gmina była przygotowana  do aplikowania o kolejne dofinansowanie ważnej, służącej społeczeństwu inwestycji. Już w 2016 roku inicjatywa przebudowy targowiska została wpisana do Planu Rozwoju Lokalnego pod pozycją III – Infrastruktura gospodarcza, pkt. 2 – Modernizacja Targowiska Miejskiego , który został przyjęty przez Radę Miejską poprzedniej kadencji.

Koszt całej inwestycji wyniesie 1,5 mln zł. Około 600 tys. zł należało zabezpieczyć w budżecie gminy, co nie jest łatwe przy tak wielu zadaniach własnych. Ponadto przeprowadzenie wszelkich prac związanych z projektowaniem i złożeniem właściwego wniosku do Marszałka Województwa Podlaskiego wymagało wiele pracy i profesjonalizmu. Dziękuję tym wszystkim, którzy wnieśli faktyczny wkład pracy w to, aby tak ważna inwestycja miała możliwość realizacji.

Burmistrz Moniek – Zbigniew Karwowski

https://www.facebook.com/watch/?v=625535501408556