Urząd Miejski w Mońkach

Uwaga! Konkurs!

Data publikacji: 16 września, 2020

Konkurs ogłoszony przez Moniecki Ośrodek Kultury ma za zadanie wspierać projekty, które inicjują rozwój zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy Mońki i prowadzą do współpracy z mieszkańcami na poziomie lokalnym. Konkurs skierowany jest do mieszkańców gminy Mońki, osób fizycznych i grup nieformalnych. Celem konkursu jest odkrywanie i wspieranie oddolnych inicjatyw kulturalnych, których pomysłodawcami są mieszkańcy naszej gminy i które będą przez nich realizowane, przy wsparciu Monieckiego Ośrodka Kultury.

W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie środków pieniężnych na wyłonione w konkursie projekty (w liczbie od 2 do maksymalnie 5), które będą realizowane na terenie gminy Mońki w terminie od 12 października do 15 grudnia 2020 r. i które odpowiadają rekomendacjom z przeprowadzonej w 2017 r. „Diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Mońki”.

Więcej informacji dostępnych jest regulaminie konkursu.