Urząd Miejski w Mońkach

Konta bankowe

Opubilowano dnia: 11 sierpnia, 2019

Informujemy o utworzeniu indywidualnych numerów kont bankowych, na które należy dokonywać opłat za:

–  podatki od nieruchomości, rolny, leśny oraz od środków transportowych;

–  należności za odpady komunalne.

Przyznane numery kont będą zawarte w decyzjach wymiarowych oraz w informacjach przesłanych Państwu przez Referat Gospodarki Komunalnej
i Gospodarowania Odpadami.