herb Moniek

Urząd Miejski

w Mońkach

ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki,
tel. 085 716 25 87
Fax: 085 716 25 87
e-mail: sekretariat@um-monki.pl
REGON: 000526191
NIP: 546-10-00-118

<<< wstecz

OGŁOSZENIE !!!


Urząd Miejski w Mońkach zatrudni osobę bezrobotną, zarejestrowaną
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mońkach na stanowisku: robotnik gospodarczy
w ramach robót publicznych na czas określony 6+3 miesiące.

Miejsce pracy: ul. Słowackiego 5a, 19-100 Mońki.

Zakres obowiązków: wykonywanie prac porządkowych na skwerach i placach gminnych: dbanie o zieleń miejską, sadzenie i pielęgnowanie kwiatów i krzewów ozdobnych, sprzątanie i utrzymywanie  w czystości rabat, skwerów i trawników gminnych, utrzymywanie porządku w szaletach publicznych.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia na ww. stanowisku mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Miejskim w Mońkach, pok. 201 lub pod numerem telefonu (85)7162587.

Opublikowano:2017-04-21 17:50:20 r.