Urząd Miejski w Mońkach

Moniecka policja podsumowała ubiegły rok

Data publikacji: 16 stycznia, 2020

W środę, 15. stycznia w Komendzie Powiatowej Policji w Mońkach odbyła się odprawa roczna podsumowująca stan bezpieczeństwa na terenie powiatu monieckiego oraz efekty pracy funkcjonariuszy w 2019 roku.

Naradę roczną rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Mońkach nadkom. Grzegorz Malinowski, który ocenił efektywność działań Komendy Policji w Mońkach w minionym roku. W formie prezentacji przedstawił ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu za 2019 rok. Kolejno zaprezentowano także wyniki pracy pionu kryminalnego, prewencji i ruchu drogowego. Komendant podziękował wszystkim obecnym przedstawicielom władz samorządowych za wsparcie finansowe działalności prewencyjnej, wszystkim służbom i instytucjom współpracującym z policją oraz policjantom i pracownikom Policji za duże zaangażowanie i wysiłek, jaki włożyli w pracę w 2019 roku.

Po zakończeniu odprawy rocznej nastąpiła uroczystość pożegnania Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach nadkomisarza Grzegorza Malinowskiego. Podziękował on za dobry okres służby policjantom i pracownikom monieckiej komendy, samorządowcom oraz zaproszonym gościom. Od dnia 16  stycznia 2019 roku nadkomisarz Grzegorz Malinowski pełnić będzie obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Kolnie

Źródło: http://www.monki.policja.gov.pl