Urząd Miejski w Mońkach

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 61

Data publikacji: Wrzesień 30, 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 61

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku

Zjawisko/stopień zagrożenia Silny wiatr/ 1

Obszar wojewodztwo podlaskie powiat moniecki

Ważność od godz. 18:00 dnia 30.09.2019 do godz. 07:00 dnia 01.10.2019

Przebieg Przewiduje się wystąpienie dość silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 45 km/h,

w porywach do 80 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk

IMGW-PIB

Tomasz Siemieniuk

Godzina i data wydania godz. 05:51 dnia 30.09.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 podlaskie/moniecki od 18:00/30.09 do 07:00/01.10.2019

predkosc do 45 km/h, porywy do 80 km/h, SW-W.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie

dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.