Urząd Miejski w Mońkach

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 63

Data publikacji: 22 października, 2019

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63

Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Białymstoku

Zjawisko/stopień zagrożenia Silna mgła/ 1

Obszar wojewodztwo podlaskie powiat moniecki

Ważność od godz. 23:00 dnia 22.10.2019 do godz. 08:00 dnia 23.10.2019

Przebieg Prognozuje się gęste mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie 100 m.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%

Uwagi Brak.

Dyżurny synoptyk IMGW-PIB

Magdalena Pękala

Godzina i data wydania godz. 11:30 dnia 22.10.2019

SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MGŁA/1 podlaskie/moniecki od 23:00/22.10 do 08:00/23.10.2019

widzialność 100 m.

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy

z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z poźn. zm.).

Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źrodła informacji tj. IMGW-PIB.