Urząd Miejski w Mońkach

Pomoc przedsiębiorcom

Data publikacji: 28 stycznia, 2021

Burmistrz Moniek wspólnie z zespołem doradczym pracuje nad wprowadzeniem lokalnych przepisów podatkowych wywołanych zmianami w ustawie COVID-19. Analizuje możliwość zastosowania przez gminę rozwiązań w zakresie podatku od nieruchomości, dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu z powodu skutków, jakie wywołał COVID-19.

Na podstawie zmienionych przepisów, na wniosek Burmistrza, Rada Miejska, w drodze uchwały, będzie mogła wprowadzić, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, oraz (lub) przedłużyć terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza 2021 r., nie dłużej niż do 31 grudnia 2021 r. Udzielone wsparcie będzie stanowić pomoc publiczną.

Jak już wcześniej publikowaliśmy na stronach Urzędu Miejskiego (28 grudnia 2020 r.), Burmistrz Moniek przekazał informację, iż od 1 stycznia 2021 r. nie będzie pobierana opłata targowa.

Zbigniew Karwowski