Urząd Miejski w Mońkach

Premier Morawiecki odwiedził Mońki

Data publikacji: 3 lipca, 2020

W czwartek, 2. lipca Premier RP Mateusz Morawiecki spotkał się z mieszkańcami Powiatu Monieckiego. Celem spotkania było przekazanie przedstawicielom władz powiatowych i gminnych czeków z Funduszu Inwestycji Samorządowych.

W spotkaniu uczestniczyli Pan Błażej Buńkowski Starosta Moniecki, Pani Joanna Kitlas Wicestrosta, Pan Dariusz Jaworowski Przewodniczący Rady Powiatu Monieckiego, Wójtowie i Burmistrzowie z Powiatu Monieckiego oraz przybyli goście Poseł Jarosław Zieliński, Poseł Mieczysław Baszko, Poseł Jacek Żalek, Wojewoda Podlaskie Bohdan Józef Paszkowski, Wicewojewoda Podlaski Marcin Sekściński, Przewodniczący NSZZ Solidarność Region Podlaski Józef Mozolewski, służby mundurowe, przedsiębiorcy, koła gospodyń wiejskich i oczywiście mieszkańcy powiatu.

Przybycie Premiera odbyło się przy dźwięcznym śpiewie zespołu Wodniczka. Najmłodsi mieszkańcy powiatu wręczyli Panu Premierowi bukiet kwiatów. Starosta Moniecki Pan Błażej Buńkowski w swoim wystąpieniu podziękował m.in. za wsparcie finansowe w wysokości ponad 10 mln zł., które umożliwi realizację zadań własnych, zleconych czy też rozpoczętych inwestycji realizowanych przez powiat i gminy. Jednocześnie prosił o wsparcie dla SPZOZ w Mońkach w zakresie uruchomienia rezerwy na zakup tomografu komputerowego.

źródło: www.monki.pl