Urząd Miejski w Mońkach

Przedszkole dziękuje przyjaciołom

Data publikacji: 4 lipca, 2020

Na spotkaniu w dniu 01.07.2020 r. Pani Joanna Klepadło Dyrektor Przedszkola w Mońkach podziękowała
„PRZYJACIOŁOM PRZEDSZKOLA W MOŃKACH” oraz RADZIE RODZICÓW PRZEDSZKOLA W MOŃKACH.
Panu Zbigniewowi Karwowskiemu – Burmistrzowi Moniek za przekazywanie środków na działalność
Przedszkola w Mońkach,
Panu Romanowi Klepadło – Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Mońkach
za okazywaną pomoc w sytuacjach kryzysowych .
Panom :
Leszkowi Rudzińskiemu z firmy „EFEKT” Zakład Usług Budowlano-Montażowych
oraz Marcinowi Roszkowskiemu z firmy Roboty Ziemne i Drogowe „DROGOMISTRZ” Józef Roszkowski
za utwardzenie gruntu oraz położenie polbruku.
Przedstawicielom Rady Rodziców Pani Ewie Chojnowskiej-Łapińskiej oraz Panu Dariuszowi Gwiazda za wspieranie Przedszkola w działaniach na rzecz rozwoju dzieci.
Rada Rodziców podziękowała Pani Bożenie Kuć odchodzącej na emeryturę za wieloletnią współpracę przy prowadzeniu księgowości Rady Rodziców Przedszkola.