Urząd Miejski w Mońkach

„Przyjazne przedszkole”

Data publikacji: 17 marca, 2021

Gmina Mońki/Przedszkole w Mońkach realizuje projekt pn. „Przyjazne przedszkole”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych dla dzieci niepełnosprawnych 8 osób (1K,7M) poprzez dostosowanie miejsca wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci  niepełnosprawnych i realizacji dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej, nabycie i podniesienie kompetencji kluczowych poprzez udział w zajęciach informatycznych i języka angielskiego 74 osób (37dz., 37ch) do 31.07.2021 r.

W ramach projektu realizowane są zajęcia:

a) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych:

– zajęcia z integracji sensorycznej;

– zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej;

– zajęcia z arteterapii;

– zajęcia logopedyczne;

– zajęcia z terapii pedagogicznej.

b) Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z informatyki.

Ponadto w ramach projektu Przedszkole w Mońkach zostało wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK tj. tablica interaktywna, tablety szt. 10, programy edukacyjne do SI i do terapii logopedycznej, kabina SI z wyposażeniem, kącik lustrzany, trampolina, pomoce i sprzęt do zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej tj. skrzynia piankowa, gąsienica, klocki Mobal.  Kwota wyposażenia 41.345,20 zł. Wykonano pochylnię/podjazd dla osób niepełnosprawnych w budynku przy al. Niepodległości 16.

Projekt realizowany jest w okresie: 01.09.2020 r. – 31.07.2021 r.

Całkowita wartość projektu: 224.785,33 zł Kwota dofinansowania: 201 125,33 zł