Urząd Miejski w Mońkach

Rekrutacja do Klubu Seniora

Data publikacji: 22 marca, 2021

Moniecki Ośrodek Kultury ogłasza nabór do Klubu Seniora organizowanego w ramach projektu Klub seniora szansą na wsparcie usług społecznych i wzrost aktywnej Integracji w Gminie Mońki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Przedstawiany projekt, ma na celu zwiększenie dostępu do usług społecznych, poprzez wzrost aktywności i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym  a dokładnie seniorów na terenie gm. Mońki.

Po szczegółowe informacje i dokumenty rekrutacyjne zapraszamy na stronę Monieckiego Ośrodka Kultury