Urząd Miejski w Mońkach

Samorządowcy z wizytą u marszałka

Data publikacji: 15 września, 2020

Podziękowanie za dotychczasową współpracę i przekazanie albumu wydanego przez Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego (ZGWWP) – z takim celem wizytę marszałkowi Arturowi Kosickiemu złożyli w piątek (11.09) przedstawiciele zarządu instytucji: Grzegorz Jakuć, Zbigniew Karwowski i Piotr Kłys.

Przekazany na ręce marszałka album opatrzony został dedykacją w postaci cytatu prof. Jerzego Regulskiego: „Idea samorządności nie dotyczyła reorganizacji władzy publicznej lecz umiejętności samoorganizacji społeczeństwa”. Słowa te odnoszą się do obchodzonej w tym roku 30. rocznicy samorządu terytorialnego. To trzy dekady temu w maju 1990 r. odbyły się pierwsze wolne i demokratyczne wybory w III RP.
Przekazany album stanowi informator dotyczący gmin członkowskich ZGWWP, opatrzony pięknymi ilustracjami. Zawiera też słowo wtępne marszałka Kosickiego.

Uważam, że powinniśmy chwalić się naszym pięknym regionem – mówił Grzegorz Jakuć dziękując marszałkowi za dotychczasową współpracę z reprezentowaną przez niego instytucję.

źródło: Wrota Podlasia