Urząd Miejski w Mońkach

WAŻNA INFORMACJA !!!

Data publikacji: 31 marca, 2021

OD DNIA 1 MAJA 2021 R.

NASTĄPI ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE

ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości położonych na terenie Gminy Mońki uregulowane są w Uchwale Nr XXXI/255/21 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej na nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 24,00

MIESIĘCZNIE OD KAŻDEGO MIESZKAŃCA ZAMIESZKUJĄCEGO NA NIERUCHOMOŚCI

STAWKI OPŁAT ZA POJEMNIKI I WORKI DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH:

LP.WIELSKOŚĆ POKEMNIKA W LCENA W ZŁWIELKOŚĆ WORKA W LCENA W ZŁ
1105,82609,09
1206,348012,12
24012,6911016,67
110058,2012018,19
5 000264,5414021,22
7 000370,3616024,25
10 000529,0924036,38
13 000687,8130045,47

ZAWIADOMIENIA O ZMIANIE STAWKI ZOSTANĄ DOSTARCZONE DLA MIESZKAŃCÓW PRZEZ PRACOWNIKA URZĘU LUB POCZTĘ POLSKĄ.

JEDNOCZEŚNIE INFORMUJEMY, IŻ WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZAMIESZKUJE 5 OSÓB I WIĘCEJ JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA NOWEJ DEKLARACJI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DO DNIA 23 KWIETNIA 2021 R. W URZEDZIE MIEJSKIM W MOŃKACH UL. SŁOWACKIEGO 5A ( BIURO OBSŁUGI KLIENTA) LUB W REFERACIE GKGO UL. KOLEJOWA 21 POK. NR 3.

Zgodnie z założeniami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach system gospodarki odpadami komunalnymi ma być systemem samofinansującym się. W związku z powyższym w celu zapewnienia środków na jego prawidłowe funkcjonowanie konieczne jest pobieranie takiej opłaty od właścicieli nieruchomości, aby wystarczała ona na realizację całości zadania, którym została obciążona gmina.

Urząd Miejski w Mońkach

Referat GKGO