Urząd Miejski w Mońkach

„WSPIERAJ SENIORA”

Data publikacji: 13 listopada, 2020

Celem programu „Wspieraj seniora” jest zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii pozostają w domach. Usługa wsparcia będzie polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.
Zasadą programu jest to, że koszt zakupów pokrywa Senior, za rozliczeniem.

Seniorze, jeśli chcesz skorzystać z tej pomocy zadzwoń na infolinię: tel. 22 505-11-11

Potrzebę wsparcia można również zgłosić w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mońkach, dzwoniąc pod bezpośredni nr telefonu: 85 716 25 67 w godzinach pracy Ośrodka, tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

Program adresowany jest do:

  • osób w wieku 70 lat i więcej, które pozostaną w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem Covid-19,
  • w szczególnych przypadkach osoby poniżej 70 roku życia.

Infolinia przyjmująca zgłoszenie przekaże twoją prośbę do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Ostrołęce. Pracownik Ośrodka skontaktuje się telefonicznie z Tobą oraz ustali zakres pomocy, której potrzebujesz i dostarczy zakupy.

JEŚLI WIDZISZ W SWOIM NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU SENIORÓW, WYMAGAJĄCYCH WSPARCIA DZWOŃ RÓWNIEŻ NA POWYŻSZĄ INFOLINIĘ!BĄDŹMY WRAŻLIWI I REAGUJMY NA POTRZEBY OSÓB STARSZYCH

plakat programu