Urząd Miejski w Mońkach

XVIII sesja Rady Miejskiej

Data publikacji: 23 stycznia, 2020

W czwartek, 23. stycznia odbyły się obrady XVIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Sesję poprowadziła Przewodnicząca p. Barbara Iwona Iwanicka. Podczas sesji powitano nowego Komendanta Powiatowego Policji w Mońkach, p. insp. Annę Bajeńską, której sylwetkę przedstawimy naszym czytelnikom w najbliższym wydaniu Wieści Monieckich.

Porządek obrad XVIII sesji Rady Miejskiej w Mońkach:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2020.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych Gminy Mońki zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Jasionówka i Gminą Knyszyn.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Gminy Mońki.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mońkach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Klubu Integracji Społecznej w Mońkach i powierza jego prowadzenia Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Mońkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie dwóch umów najmu części nieruchomości gruntowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Mońkach na 2020r.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących raportu o stanie gminy.
 16. Pytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Miejskiej.