Urząd Miejski w Mońkach

XX sesja Rady Miejskiej

Data publikacji: 8 maja, 2020

W piątek, 8 maja miały miejsce obrady XX sesji Rady Miejskiej w Mońkach. W sesji uczestniczyło 15 radnych. Sesję przeprowadzono w sposób tradycyjny, jednak z zachowaniem szczególnych zasad bezpieczeństwa. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym programem:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XIX sesji Rady Miejskiej w Mońkach.
 4. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Gminy Mońki na rok 2020.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020r., dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 2361B (ul. Mickiewicza) na odcinku od parkingu przy PEC do. m. Ciesze oraz Nr 1404B (Mońki – Ciesze – Przytulanka – Kalinówka Kość. – Wojtówce – Jasionóweczka – woj. Nr 674 (na odcinku od m. Ciesze do m. Kalinówka Kość.) w granicach Gminy Mońki.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/134/19 Rady Miejskiej w Mońkach z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mońki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru utworzenia filii Biblioteki Publicznej w Mońkach, zlokalizowanej w Mońkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Mońki za rok 2019.
 12. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mońkach za 2019 rok oraz potrzeby w zakresie pomocy społecznej na rok 2020.
 13. Pytania i wolne wnioski.
 14. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Miejskiej.

Zachęcamy również do odwiedzenia kanału Gminy Mońki na platformie YouTube, gdzie można oglądać transmisję live z każdej sesji Rady Miejskiej, jak również zapoznać się z archiwalnymi sesjami.