Urząd Miejski w Mońkach

XXIV sesja Rady Miejskiej

Data publikacji: 8 września, 2020

We wtorek, 8 września w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach odbyły się obrady XXIV sesji Rady Miejskiej w Mońkach. Sesja, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbyła się bez udziału gości i była transmitowana na żywo. Tych wszystkich, którzy nie mieli możliwości śledzenia live zapraszamy na nasz kanał na YouTube, gdzie można odtworzyć tę i inne sesje Rady Miejskiej w Mońkach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Informacja z pracy Burmistrza Moniek w okresie między sesjami.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Mońki.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mońki.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mońki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w sołectwie Ciesze.
  8. Pytania i wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Miejskiej.