Urząd Miejski w Mońkach

ZAPROSZENIE

Data publikacji: 19 lutego, 2019

Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnej zabawy z językiem ojczystym.
Program:
13.00- Quiz z języka polskiego- konkurs
13.20- Język polski wczoraj i dziś- warsztaty.
13.50- Język polski w przestrzeni publicznej- tropimy błędy- warsztaty.
14.20- Podsumowanie quizu. Wręczenie nagród.
Organizatorzy: Biblioteka Publiczna w Mońkach, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach
Partner: Moniecki Ośrodek Kultury