Urząd Miejski w Mońkach

Zaproszenie do udziału w projekcie pn. „Usługi opie …

Data publikacji: 28 stycznia, 2021

Fundacja Dialog w partnerstwie z Gminą Mońki/Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mońkach zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie pn. „Usługi opiekuńcze w Mońkach”

Projekt będzie realizowany w województwie podlaskim na terenie gminy Mońki, w okresie od 01.12.2020 r. do 31.12.2021 r.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu funkcjonowania 16 osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych (10K, 6M) z terenu gminy Mońki w wyniku korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (w lokalnej społeczności) oraz ukończenia kursu opiekunki środowiskowej i z zakresu świadczenia usług opiekuńczych dla osób z ASD i niepełnosprawnością intelektualną przez 9 osób oraz szkoleń z zakresu usług opiekuńczych przez 16 osób w okresie od grudnia 2020 do grudnia 2021.

Kliknij po więcej informacji