Urząd Miejski w Mońkach

Zarządzenie nr 155/19 Burmistrza Moniek

Data publikacji: Październik 4, 2019

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Mońki z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Pełen tekst w załącznikach poniżej: