Urząd Miejski w Mońkach

Złote Gody – informacja

Data publikacji: 17 marca, 2021

W związku z przypadającą w tym roku 50 rocznicą zawarcia małżeństwa, istnieje możliwość nadania parom małżeńskim jubileuszowych odznaczeń przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dowód zasług utrwalania rodziny.

Pary małżeńskie zamieszkałe na terenie miasta i gminy Mońki, które przeżyły  w związku małżeńskim co najmniej 50 lat i chcą oraz mogą otrzymać Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Stanu Cywilnego w Mońkach ul. Słowackiego 5A pok. 1 na parterze. Jeżeli Państwo wyrazicie zgodę, zostaną podjęte stosowne działania w tym kierunku. Na zgłoszenia oczekujemy do 15 kwietnia 2021 roku.

Burmistrz Moniek

Zbigniew Karwowski